Des de la vocalia d’Història del Centre d’Estudis Lillet es vol aglutinar les persones que treballen en aquest àmbit i proposar treballs comuns per tal de conèixer i divulgar la història del nostre poble i la seva comarca. Tenir un espai comú on comentar, enriquir i bescanviar impressions i coneixements de la documentació existent, ajudar en els treballs individuals o col·lectius que cadascú està estudiant, així com una zona on proposar diferents treballs on es requereixi un esforç col·lectiu.

En l’actualitat la vocalia d’Història està duent a terme diversos projectes i n’està configurant d’altres a fi d’estudiar en profunditat diversos aspectes del nostre passat.

 

                                                           

 

 

El MONESTIR de STA. MARIA de LILLET

Estudi de recerca amb georadar al monestir de Sta. Maria

El dia 12 de desembre de 2019 varen venir els tècnics de SOT Archaeological Prospection al monestir i s'han recollit les dades per poder "llegir" el que podria haver en el subsòl del monestir. 

Pel terreny pla i net van utilitzar un geo-radar.

Pels entorns de la rotonda de Sant Miquel, amb un terreny molt més irregular, van utilitzar un altre aparell que llegeix per ones magnètiques. 

La Pobla de Lillet dins les Baronies de Mataplana i Pinós (Segles XIII al XV)

Treball de Final de Grau de Pol Navarro Costa