La Junta Directiva està formada per les

persones i càrrecs següents: 

 

Presidenta:

  Rosa Salvadó Rumech

 

Vicepresident:

  Pere Boixader Simon

Secretaria:

  Elisabet Furadada Cunill

Tresorer:

 Albert Fajula

Vocals:  

 Jaume Fàbregas

 Àngel Ruiz Jounou

 Eduard Pujals

 Domènec Ferrer

 Eulàlia Barrasetas

 Pere Puig

 Carme Rosell

 Lluís Arrondo

descarga.jpg

Centre d'Estudis Lillet © 2017-2021. Tots els drets reservats.