BAPTISMES

L'arxiu consta de més de 15.000 registres.

MATRIMONIS

L'arxiu consta de més de 4.000 registres.

DEFUNCIONS

L'arxiu consta de més de 14.000 registres.

fac.JPG

Aquesta web es manté únicament amb fons propis de l'entitat i aportacions dels seus socis.

© Centre d'Estudis Lillet 2017