top of page

El dia 12 de desembre de 2019 varen venir els tècnics de SOT Archaeological Prospection al monestir i es varen recollir les dades per poder "llegir" el que hi podria haver en el subsòl del monestir. 

Pel terreny pla i net es va utilitzar un georadar.

Pels entorns de la rotonda de Sant Miquel, amb un terreny molt més irregular, es va utilitzar un altre aparell (gradiòmetre) que llegeix per ones magnètiques. 

PROSPECCIÓ GEOFÍSICA PER CARACTERITZACIÓ D'ÀREA ARQUEOLÒGICA . SANTA MARIA DE LILLET (LA POBLA DE LILLET, EL BERGUEDÀ) MEMÒRIA D’INTERVENCIÓ

bottom of page