El dia 12 de desembre de 2019 varen venir els tècnics de SOT Archaeological Prospection al monestir i s'han recollit les dades per poder "llegir" el que hi podria haver en el subsòl del monestir. 

Pel terreny pla i net es va utilitzar un geo-radar.

Pels entorns de la rotonda de Sant Miquel, amb un terreny molt més irregular, es va utilitzar un altre aparell que llegeix per ones magnètiques.