ESTUDI DE RECERCA AL MONESTIR

El dia 12 de desembre de 2019 varen venir els tècnics de SOT Archaeological Prospection al monestir i s'han recollit les dades per poder "llegir" el que podria haver en el subsòl del monestir. 

Pel terreny pla i net van utilitzar un geo-radar.

Pels entorns de la rotonda de Sant Miquel, amb un terreny molt més irregular, van utilitzar un altre aparell que llegeix per ones magnètiques. 

Imatges: Albert Fajula i Àngel Ruiz.