Els llibres de matrimonis de l'Arxiu Parroquial comprenen els anys:

 

1616 a 1626

1662 a 1696

1696 a 1765

1766 a 1821

1822 a 1851

1852 a 1868

1868 a 1918

fac.JPG

Aquesta web es manté únicament amb fons propis de l'entitat i aportacions dels seus socis.

© Centre d'Estudis Lillet 2017