Consta de 10 llibres que comprenen els anys:

 

1616 - 1626

1662 - 1696

1696 - 1765

1766 - 1821

1822 - 1851

1852 - 1868

1868 - 1918

1919 - 1930

1931 - 1956

1956 - 1976

unnamed.png

Aquesta web es manté únicament amb fons propis de l'entitat i aportacions dels seus socis.

© Centre d'Estudis Lillet 2017 - 2020