top of page

Setmanari portaveu de la societat Flor Republicana Federal.

El primer número aparegué l'1 de gener de 1934 i en sortiren uns vint números.

el format era de quatre pàgines i la impressió fou encarregada a la impremta Monestir, de Llorenç Bonet, de Ripoll.

La redacció era a la Flor republicana Federal.

Els principals fundadors i redactors foren Eusebi Sabatés, A. Mitjans i socis de l'entitat.

El preu de venda era de vint cèntims.

* En l'actualitat no dispossem de cap número d'aquest diari.

bottom of page