Consta de 15 llibres que                      comprenen els anys:

                   1599 - 1639

                   1703 - 1732

                   1733 - 1750

                   1751 - 1774

                   1774 - 1791

                   1791 - 1818

                   1818 - 1840

                   1840 - 1850

                   1850 - 1861

                   1861 - 1888

                   1888 - 1913

                   1913 - 1930

                   1930 - 1948

                   1948 - 1966

                   1966 - 1976

unnamed.png

Aquesta web es manté únicament amb fons propis de l'entitat i aportacions dels seus socis.

© Centre d'Estudis Lillet 2017 - 2020