Els llibres de baptismes de l'Arxiu Parroquial comprenen els anys:

 

 1599 a 1639

 1703 a 1732

 1733 a 1750

 1751 a 1774

 1774 a 1791

 1791 a 1818

 1818 a 1840

 1840 a 1850

 1850 a 1861

 1861 a 1888

 1888 a 1913

 1913 a 1930

 1930 a 1948

 1948 a 1966

 1966 a 1976

fac.JPG

Aquesta web es manté únicament amb fons propis de l'entitat i aportacions dels seus socis.

© Centre d'Estudis Lillet 2017