El periòdic Lillet es titulava "Boletín Informativo Local".

La publicació era mensual i el primer número aparegué el 15 de maig de 1960. En la seva primera etapa sortiren uns trenta-dos números, fins al mes d'abril de 1963, amb una mida gran.

Després d'un temps de suspensió tornà a editar-se bi i trimestralment, amb una mida més reduïda.

Generalment tenia quatre planes.

La redacció estava situada a la plaça J. Ferrer Vidal.

El principal fundador i impulsor fou Salvador Palomera, llavors alcalde.

La impressió anava a carrec de Gràfiques Lillet, d'Àngel Armenteras.

El preu de venda era de 2,50 pessetes.

*  Dispossem dels  números: 

- Primera época.

1 - 15 de maig de 1960.

2 - 5 de juny de 1960.

3 - 3 de juliol de 1960.

4 - 7 d'agost de 1960.

5 - 4 de setembre de 1960.

7 - 1 de novembre de 1960.

8 - 4 de desembre de 1960.

9 - 1 de gener de 1961.

10 - Febrer de 1961.

11 - Març de 1961.

12 - Abril de 1961.

13 - Maig de 1961.

14 - Juny de 1961.

15 - Juliol de 1961.

16 - Agost de 1961.

17 - Setembre de 1961.

18 - Octubre de 1961.

19 - Novembre de 1961.

20 - Desembre de 1961.

21 - Gener i Febrer de 1962.

22 - Març de 1962.

23 - Abril de 1962.

24 - Maig de 1962.

25 - Juny de 1962.

26 - Juliol i Agost de 1962.

27 - Setembre de 1962.

28 - Octubre i  Novembre de 1962.

29 - Desembre de 1962.

30 - Gener de  1963.

31 - Febrer i Març de 1963.

32 - Abril de 1963.

-Segona época.

1 - Febrer de 1964.

2 - Març de 1964.

3 - Abril de 1964.

4 - Maig de 1964.

5 - Juny de 1964.

6 - Juliol de 1964.

7 - Agost de 1964.

8 - Setembre de 1964.

9 - Octubre de 1964.

descarga.jpg

Aquesta web es manté únicament amb fons propis de l'entitat i aportacions dels seus socis.

Centre d'Estudis Lillet © 2017-2021. Tots els drets reservats.