foto (90).JPG
foto (124).JPG
foto (110).JPG
foto (121).JPG
foto (136).JPG
foto (139).JPG

Representació del poema Canigó, efectuada al Monestir. 

 Els comerciants poblatans recitant poemes del llibre de Verdaguer "Brins d'espígol" (i també d'altres llibres)

descarga.jpg

Aquesta web es manté únicament amb fons propis de l'entitat i aportacions dels seus socis.

Centre d'Estudis Lillet © 2017-2021. Tots els drets reservats.