Diverses jornades d'excavació portades a terme des de l'any 2016.