top of page

La Vocalia de documentació, s’encarrega d’estructurar i ordenar la documentació de què es disposa a fi d’aconseguir informació actualitzada. S’encarrega de l’organització de diferents projectes de digitalització documental de fons d’interès cultural, històric, natural i/o patrimonial*

Vetllem per la recopilació de la memòria.

* Es requisit indispensable ser soci del Centre per a qualsevol consulta o estudi.

Arxiu Parroquial

Contè les bases de dades del buidat, l'any 2012-2013, dels llibres sagramentals de la parròquia: baptismes, casaments, òbits, testaments, també d’altres documents com: censos, establiments, pergamins, àpoques..., i demés documentació relacionada amb la parròquia.

El principal interès de l’entitat per la digitalització dels fons era el de la seva salvaguarda i conservació, perquè, encara que l’arxiu parroquial té en general un bon estat, els anys i les tintes de poca qualitat, l’envelliment del paper i sobretot l’augment de les persones que volen estudiar aquestes fonts documentals, en faciliten la degradació i possibles ruptures irreparables, fent témer per la seva futura conservació.

L'arxiu parroquial constitueix un patrimoni documental molt important, que és imprescindible per als estudiosos que fan un treball de recerca històrica de la població i per a un grup de gent cada vegada més nombrós, interessada en buscar dades sobre el seu arbre genealògic o els diferents llinatges de la seva família.

D’aquesta manera esperem facilitar la recerca dels avantpassats als amants de la genealogia familiar i en general per als interessats en la nostra història local.

Arxiu Diocesà de Solsona

Conté 48 volums digitalitzats referentes a La Pobla (principalment manuals notarials), que van desde el s.XIV fins al s.XIX.

Arxiu Municipal

Conté els diferents llibres i documents que a mesura poguem anar digitalitzant, anirem incorporant.

Arxius privats i altres documents

Recull d’arxius sobre la vila de La Pobla, propietat de persones privades que ens han permés la seva digitalització, així com treballs i informacions que hem anat recopilant sobre temes relacionats amb el poble dipositats en arxius públics i d'internet.

Diaris locals, retalls de premsa i programes

Notícies sobre La Pobla de Lillet aparegudes en diaris i revistes al llarg del temps.

Així mateix, tot un seguit de programes i cartells de diferents activitats poblatanes (Colecció Pujals).

bottom of page