top of page

   El Centre d'Estudis Lillet és una entitat cultural sense ànim de lucre que va neixer l'any 2017, amb la finalitat de investigar, protegir, divulgar i fomentar el patrimoni històric, artístic, cultural i natural del nostre poble.

   El Centre està dotat d’uns estatuts legalitzats i d’un reglament de règim intern que regulen les seves activitats. 

   La nostre pretensió és divulgar la seva història i riquesa cultural, tant material com immaterial, i donar cabuda i cohesió a tots aquells apassionats i estudiosos del seu entorn, del seu passat i del seu present en tots els àmbits.

   Amb treballs individuals i col·lectius, es preten assolir un espai on tothom trobi l’ajut necessari per divulgar els seus treballs i activitats i un lloc on poder compartir amb d’altres persones les inquietuds comunes i les experiències.

   A partir del Centre d’Estudis Lillet es pretén impulsar la publicació de treballs, organitzar xerrades i cursos que donin a conèixer l’herència dels nostres avantpassats i la riquesa de l’entorn natural. I és per això que us demanem que hi participeu activament, que aporteu els vostres treballs, proposeu i/o col·laboreu amb els diferents projectes que hi tenen cabuda.

   Estem oberts a tothom que desitji participar i col·laborar amb el Centre enviant les vostres aportacions, estudis, material documental, gràfic, bibliogràfic, etc.

ORGANIGRAMA

 

La Junta Directiva està formada per els següents membres: 

 

Presidenta:  Rosa Salvadó Rumech

 

Vicepresident:  Pere Boixader Simon

Secretaria:  Eulàlia Barrasetas Dunjó

Tresorer:  Albert Fajula Catllà

Vocals:   Lluís Arrondo Fité

                Eulàlia Barrasetas Dunjó

                Antonio Calvo Mesa

                Carles Espelt Baixauli

                Jaume Fàbregas Armengol

                Domènec Ferrer Amaro

                Santiago Pérez Tort

                Pere Puig Rosell

                Eduard Pujals Fajula

                Mª Carme Rosell Espelt

                Àngel Ruiz Jounou

               Marc Zaballa Camprubí

 

bottom of page