top of page

Els documents referents a la Pobla que es troben a l'Arxiu Diocesà de Solsona consta de 48 llibres o volums:

Volum 1 - Manual notarial de Guillem de Ginebret (1300-1332)

Volum 2 - Manuals notarials de Traper, Fortuny i Spelunca (1339-1348)

Volum 3 - Fragment de manual notarial (1343-1344)

Volum 4 - Manual notarial de Ramon Sunyer (1349-1362)

Volum 5 - Manual notarial de Ramon Sunyer (1358-1374)

Volum 6 - Manual notarial de Ramon Sunyer (1368-1376)

Volum 7 - Manual notarial de Ramon Sunyer (1376-1377)

Volum 8 - Manual notarial de Ramon Sunyer (1379-1383)

Volum 9 - Manual notarial de Ramon Sunyer (1383-1388)

Volum 10 - Manual notarial de Ramon Sunyer (1372)

Volum 11 - Fragments de manuals (1344-1505)

Volum 12 - Manual de Ramon Sunyer (1378)

Volum 13 - Manual de Ramon Teixidor (1389)

Volum 14 - Fragments de manual de Ramon Sunyer (1334-1384)

Volum 15 - Manual notarial de Ramon Sunyer (1373-1375)

Volum 16 - Manual notarial de Guillem Teixidor (1390-1400)

Volum 17 - Manual notarial de Guillem Teixidor (1394-1410)

volum 18 - Manuals notarials de Guillem Teixidor i altre notari (1375-1424)

Volum 19 - Manual notarial de Pere Ventayola (1395-1418)

Volum 20 - Manual notarial de Pere Ventayola (1390-1407)

Volum 21 - Tros de manual de Pere Marolla (1422-1430)

Volum 22 - Manuals de Joan Cuquet i Joan Conill (1413-1429)

Volum 23 - Manual de Pere Marolla (1425-1479)

Volum 24 - Manual de Esteve Aymarich (1430-1431)

Volum 25 - Manual de Pere Ventayola (1401-1430)

Volum 26 - Manuals de Pere Marolla i altres (1419-1451)

Volum 27 - Manuals de Pere Marolla i Joan Conill (1414-1639)

Volum 28 - Manual de Pere Marolla (1437-1438)

Volum 29 - Manual de Pere Marolla (1439-1460)

Volum 30 - Manual de Pere Marolla (1429-1475)

Volum 31 - Manual de Joan Vilar (1458-1461)

volum 32 - Manual de Joan Vilar (1461-1476)

Volum 33 - Manual de Joan Vilar (1467-1480)

Volum 34 - Manuals de testaments i capitols de Joan Vilar (1452-1476)

Volum 35 - Manuals de Pere Junyent i Joan Morer (1492-1499)

Volum 36 - Trossos de manual de Joan Vilar i altres (1407-1506)

Volum 37 - Manual de Baltasar Mas (1572-1574)

Volum 38 - Manual de Baltasar Mas (1583-1594)

Volum 39 - Tros de manual de Baltasar Mas (1564-1566)

Volum 40 - Tros de manual de Baltasar Mas (1566-1568)

Volum 41 - Registre de Curia de Mateu Compte (1562-1564)

Volum 42 - Manual de Baltasar Mas (1580)

Volum 43 - Manual de testaments i capitols de Joan Antic Magret (1628-1666)

Volum 44 - Manual de Francisco Puig (1716-1722)

Volum 45 - Plec d'actes i altres documents (s.XVII-XVIII)

Volum 46 - Llibre index de pergamins de La Pobla (s.XVIII)

Volum 47 - Manual de testaments i capitols de Pere Cahis (1692-1724)

Volum 48 - Manual de Miquel Mor (1515-1521)

bottom of page