Consta de 15 llibres que                       comprenen els anys:
1615 - 1626
1696 - 1749
1749 - 1775
1775 - 1792
1792 - 1821
1821 - 1844
1845 - 1851
1852 - 1861
1861 - 1892
1892 - 1914
1914 - 1930
1930 - 1936
1931 - 1939
1939 - 1952
1952 - 1976
unnamed.png

Aquesta web es manté únicament amb fons propis de l'entitat i aportacions dels seus socis.

© Centre d'Estudis Lillet 2017 - 2020