top of page

"Cul de Sac, revista comarcal de l'Alt Berguedà"

Sortia per lo habitual mensualment. El primer número ho feu el 23 d'abril de 1978.

Portava informacions relatives als pobles de l'Alt Berguedà.

La redacció i distribució era coordinada pel Club Flor de Neu, de la Pobla (J. Casanova, X. Rossell, A. Xirana, P. Boixader,  J. Rossinyol i J. Espelt, encara que hi col.laboraren molts d'altres).

En els seus inicis era impresa per la copisteria Maragall, de Barcelona. Més tard, passa a imprimir-se a Gràfiques Molins, de Berga.

Se n'editaren 23 números, fins el desembre de 1980, a més d'un número especial de la Festa de l'Arrós de Bagà, el febrer de 1981.

 

*  Dispossem dels  números: 

                                                      nº 1 - Abril de 1978.

                                                      nº 2 - Juny de 1978.

                                                      nº 3 - Agost de 1978.

                                                      nº 4 - Octubre de 1978.

                                                      nº 5 - Desembre de 1978.

                                                      nº 6 - Febrer de 1979.

                                                      nº 7 - Abril de 1979.

                                                      nº 8 - Juliol de 1979.

                                                      nº 9 - Octubre de 1979.

                                                      nº 10 - Novembre de 1979.

                                                      nº 11 i 12 - Desembre de 1979.

                                                      nº 13 - Gener de 1980.

                                                      nº 14 - Febrer de 1980.

                                                      nº 15 - Abril de 1980.

                                                      nº 16 - Maig de 1980.

                                                      nº 17 - Juny de 1980.

                                                      nº 18 - Juliol de 1980.

                                                      nº 19 - Setembre de 1980.

                                                      nº 20 i 21- Octubre de 1980.

                                                      nº 22 i 23- Desembre de 1980.

                                                      nº Especial Festa de l'Arrós de Bagà - Febrer de 1981

bottom of page