Cançons Populars poblatanes

Cançó de fer xacolata

Els miquelets de Gombrén

La Maria del Verger

Fadrins que festegeu

La flor del pèsol

La Dansa de Falgars

L'Hereu del Castellet

Sona, viola, sona

Goigs de l'Arija

unnamed.png

Aquesta web es manté únicament amb fons propis de l'entitat i aportacions dels seus socis.

Centre d'Estudis Lillet © 2017. Tots els drets reservats.