20130927_123236 -F.jpg

Aranya vespa o tigre

Argiope bruennichi

fac.JPG

Aquesta web es manté únicament amb fons propis de l'entitat i aportacions dels seus socis.

© Centre d'Estudis Lillet 2017