Recerca Històrica

Des de la vocalia d’Història del Centre d’Estudis Lillet es vol aglutinar les persones que treballen en aquest àmbit i proposar treballs comuns per tal de conèixer i divulgar la història del nostre poble i la seva comarca. Tenir un espai comú on comentar, enriquir i bescanviar impressions i coneixements de la documentació existent, ajudar en els treballs individuals o col·lectius que cadascú està estudiant, així com una zona on proposar diferents treballs on es requereixi un esforç col·lectiu.

En l’actualitat la vocalia d’Història està duent a terme diversos projectes i n’està configurant d’altres a fi d’estudiar en profunditat diversos aspectes del nostre passat.

 

Projectes actuals:

  • Buidatge i presentació en fulls excel de la informació extreta dels llibres sagramentals que consten en l’Arxiu de la Parròquia de La Pobla de Lillet. Aquesta base de dades podrà ser consultada per tots els socis del Centre d’Estudis quan els mitjans informàtics ho permetin.
    L’estat actual del buidatge és el següent: ja tenim tota la informació dels matrimonis eclesiàstics celebrats a Santa Maria de Lillet, des de finals del segle XVI fins el 1900; dels 9 llibres d’òbits, en tenim 5 d’acabats i dels llibres de baptismes, dels 11 que consten a l’arxiu, en tenim 2. Seguim fent feina i anirem actualitzant els progressos.
  • Treball sobre les masies de La Pobla. Estem just a l’inici del treball i hem avançat molt en la identificació dels masos i les cases, gràcies al fons privat de la família Boixader. Estem intentant lligar d’altra informació (llibres notarials i sagramentals i del municipi) a fi de conèixer l’evolució dels mateixos i l’estat actual.
  • Muntatge d’una exposició sobre pesos i mesures per tal de poder explicar amb detall la informació que al respecte trobem en els documents. La pretensió és organitzar una exposició didàctica que pugui ser visitada per tot tipus de public.

Qualsevol persona interessada en el coneixement de la història hi és benvinguda i es precisa quantes més persones millor per engegar i dur a terme els diferents projectes. Participeu-hi !!