Recerca Antropològica i Folklore

L’interès per la cultura pròpia de la Pobla de Lillet, perduda després d’anys d’oblit, fa néixer la necessitat de recuperar el folklore propi de l’indret, ja que l’estat actual en què es troben molts dels elements que integraven la cultura pròpia poblatana, que actualment es troba reduïda a algun balls i a unes poques cançons, així com certs costums, fraseologia, anècdotes, tal volta alguna llegenda, poemes, teatre, més comarcal que no pas local, que s’han mantingut vives, i davant el perill que desapareguessin i es perdessin per sempre, crec necessària una actuació de recerca que porti a la recuperació, recol·lecció, estudi i difusió dels esmentats elements folklòrics.

El projecte, doncs, té per objectiu la recuperació, la catalogació, l’estudi i la difusió d’aquells elements que s’inclouen en el concepte folklore i que són representatius de la Pobla de Lillet.

Evidentment el desenvolupament d’aquest objectiu és la tasca fonamental d’aquesta vocalia.

Un segon objectiu, directament relacionat amb l’anterior, és la col·laboració amb altres entitats, tant locals, com d’altres poblacions, per tal de dur la tasca a terme.

Les activitats que es podrien esmentar, caldria separar-les en quatre apartats: un primer apartat reflectiria les activitats encaminades a recuperar aquells elements oblidats o perduts, tant si són cançons, balls, frases, dites, llegendes, rondalles, peces de teatre popular, refranys i dites populars, costums, festes, els oficis artesanals, jocs, medicina popular (rebosteria), la gastronomia, el paisatge com a element cultural, etc, com els encara existents .

Un segon grup d’activitats té a veure amb les tasques de catalogació. Tota la recerca ha de donar pas a un fons documental de cultura popular, que pugui ser consultat. I aquesta possibilitat de consulta ha de ser accessible a tot tipus de lectors, tant pel que fa a la forma com al fons, així com per l’accessibilitat material. Per tal de fer aquesta catalogació cal comptar amb la col·laboració de totes aquelles persones que d’alguna forma pertanyin al tema. Es parla doncs de pluralitat.

El tercer grup d’activitats, que aniria a la par amb el primer, és el de l’estudi dels materials recuperats i dels existents.

I l’últim, es refereix a la difusió. No només cal tornar a conèixer un ball o una festa, sinó que en la mesura que es pugui, cal tornar-lo a fer viu, a divulgar-lo, a inserir-lo en el teixit popular, de forma que esdevingui un element més de la cultura de La Pobla, ja que tot plegat esdevé enriquiment.

Entre els objectius inicials previstos està el de musicar les cançons que apareixen en el Cançoner del Ripollès que estan referenciades a La Pobla de Lillet. El treball ja s’ha iniciat i ja hi ha publicades cinc cançons.

També es pretén recopilar informació de la gent gran del poble que permeti recuperar els elements que s’esmenten en el text de sobre. Estem a l’espera d’un guió d’entrevista per tal de fer la recopilació d’aquells elements del folklore que corren el risc de caure en l’oblit.

Índex de la secció