Junta

En la reunió de l’Assemblea del Centre d’Estudis Lillet que va tenir lloc el dia 3 de desembre de 2016 es va elegir, la nova Junta de l’entitat, quedant configurada de la manera següent:


 • President: Pere Boixader
 • Vicepresidenta: Rosa Salvadó
 • Secretari: Domènec Ferrer
 • Tresorer: Albert Fajula
 • Vocals:
 • Jaume Fàbregas
 • Àngel Ruiz
 • Eulàlia Barrasetas
 • Pere Puig
 • Eduard Pujals
 • Ramon Serra
 • Carme Rosell
 • Lluís Arrondo